Νομαρχιακό Συμβούλιο την Δευτέρα

8.12.09 Leave a Comment

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009 στις 18:00 μ.μ. το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας (αίθουσα Ν.Σ., Διοικητήριο, Μεσολόγγι).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι τα εξής:


Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της εισήγησης της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας Νομού Αιτωλ/νίας, σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού κατά το σχολικό έτος 2010 – 2011.
Εισηγητής: Ο κ. Κατσούλης Παναγιώτης (Αντινομάρχης).

Απόφαση του Ν.Σ. για την έναρξη των προβλεπόμενων εκ του Νόμου διαδικασιών με σκοπό την απ’ ευθείας αγορά – μοναδικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 242/1996 – ακινήτου στη θέση «Ξυνοροδιά» Ναυπάκτου, για την ανέγερση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Απόφαση του Ν.Σ. για την απ’ ευθείας αγορά – μοναδικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 242/1996 – ακινήτου εμβαδού 4.302,80 τ.μ. στο Ο.Τ. 905 του σχεδίου πόλης του Δήμου Αγρινίου, με σκοπό την ανέγερση του 19ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου και εξουσιοδότηση του κ. Νομάρχη για την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς αυτού (σχετική, η αριθ. 109/2009 απόφαση του Ν.Σ.).
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Απόφαση του Ν.Σ. σχετικά με την έκφραση άποψης του Σώματος – κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 της αριθ. 292313/2622/3-07-2009 Κ.Υ.Α. και με βάση τις σχετικές απόψεις της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης – επί της σκοπιμότητας της επένδυσης με τίτλο «Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας γάλακτος» στο Τοπικό Διαμέρισμα Κεχρινιάς του Δήμου Αμφιλοχίας Νομού Αιτωλ/νίας και φορέα επένδυσης την επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΜΦΙΓΑΛ Α.Ε.» .
Εισηγητής: Ο κ. Λύτρας Ιωάννης (Αντινομάρχης).

Τροποποίηση του χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), ετήσιου Νομαρχιακού Προγράμματος Εκτέλεσης Έργων έτους 2009.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. της εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τον κλείσιμο τριών (3) λογαριασμών στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και την εξουσιοδότηση υπαλλήλου αναφορικά: α) με το κλείσιμο των ως άνω λογαριασμών και την επιστροφή των αδιάθετων φύλλων επιταγών που αφορούν τους εν’ λόγω λογαριασμούς, β) με τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστωμένων στους εν’ λόγω λογαριασμούς ποσών, σε έτερο λογαριασμό της Ν.Α. στην εν’ λόγω Τράπεζα.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. των εισηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α., οικονομικού έτους 2009.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).

Τροποποίηση του ετήσιου Νομαρχιακού Προγράμματος Σχολικής Στέγης έτους 2009.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

0 σχόλια »

Leave your response!